Agile Release Train (ART) – Så fungerar agila releasetåg

0
2538
Agile Release Train (ART) Agilt releasetåg

Agile Release Train (ART) eller agila releasetåg som det heter på svenska har blivit ett populärt begrepp. Det är introducerat genom ramverket SAFe och är en term som man använder för leveranser i stora och komplexa system.

Vad är Agile Release Train?

Ett agilt releasetåg innebär en väl planerad release-process som kan innehålla beroenden till många olika system. Processen ligger på program-nivå i en projektorganisation och är till för att samordna releaser från flera, vanligtvis 5-10, agila och självorganiserande team.

Genom att sätta upp hårt definierade releasefönster (Program Increment) får man en bättre styrning på releaserna. Vanligtvis är ett sådant fönster 10-12 veckor där teamet comittar sig till att leverera värde till systemet under ett antal sprintar. Därför är det viktigt att det fönstret måste vara välplanerat. Det är även viktigt att man sätter upp tydliga rutiner för vad man kräver från de agila teamen innan de får leverera värde till programmet.

Varför agila releasetåg?

I en komplex systemmiljö finns ett stort antal utmaningar. Det resulterar ofta i en komplicerad test- och releaseprocess som kräver mycket av alla inblandade. Dessa utmaningar kan bland annat vara:

  • Delade testsystem för systemintegarationstester
  • Komplexa beroenden
  • Mindre förändringar kan få stor påverkan
  • Systemet kräver 100% upptid

Agile Release Train i praktiken

Varje Program Increment börjar med en planering av releasen. Det är viktigt att inte bara det aktuella teamet är med och planerar utan även andra team som kan påverka eller bli påverkade. Beroenden behöver redas ut och backlogen sättas.

Sedan börjar själva iterationen. Koden testas och demas som i en vanlig utvecklingssprint. Vanligtvis låter man den sista sprinten vara oplanerad så teamet kan använda den för uppstädning efter releasen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här