SAFe Scaled agile framework
pixabay.com

Stora organisationer är ofta tröga i förhållande till mindre företag. De kan ha svårt att tillämpa traditionella agila principer som till exempel Scrum då projektorganisationerna är stora och sträcker sig över flera team. SAFe är ett agilt ramverk som är tänkt att användas i stora projektorganisationer. Ramverket innehåller flera metoder och verktyg.

Vad är SAFe?

I den senaste versionen av SAFe (4.6) så fokuserar man på 5 olika kompetenser.

Lean-Agilt-ledarskap

Lean-agilt-ledarskap är grunden i SAFe. Det är dessa ledare som ska driva förändringsarbetet och få teamen att nå deras högsta potential. De ska även coacha och inspirera andra ledare att arbeta i agil anda. Genom att skapa en kultur där förbättring och värdeskapande är normen kan de få teamen att utveckla sig själva.

Teknisk- och team-agilitet

Teknisk- och team-agilitet innebär att agila principer är implementerade i hela utvecklingsteamet. Till exempel används testdriven utveckling där test kommer in tidigt i projekt istället för att all testning sker i slutet. Man arbetar med kontinuerlig förbättring och gör releaser ofta.

Teamet arbetar med värdedriven utveckling och bryter ner arbetet i små leverabler, till exempel user stories.

DevOps och Release on Demand

Vanligtvis står driftavdelningen för stabilitet och säkerhet med utvecklarna driver på förändringsarbetet. I en agil miljö med kontinuerliga releaser kan den här skillnaden mellan teamen vara ett problem. Det har dock visat sig att ett DevOps kan vara lösningen till att skapa ett flöde med kontinuerliga releaser genom hela organisationen.

Business Solutions och Lean Systems Engineering

Arkitekten har tidigare designat systemet tidigt i utvecklingsprocessen. Sedan har utvecklingsteamet tagit det vidare och under kanske flera år utvecklat det. Det kan alltså ta mycket lång tid innan arkitektens arbete blir verifierat i praktiken.

I SAAFe använder man arkitekturell modularitet, det vill säga att man delar upp ett större system i flera olika delar. Du ska kunna designa, utveckla och testa varje del för sig. I perfekta förhållanden kan man även releasea dem separat utan att det totala systemet havererar.

Man pratar ofta om Agile Release Train (ART) eller agila releasetåg.

Lean Portfolio Management

I SAFe anser man att traditionell portföljstyrning (portfolio management) hämmar innovation och värdeströmmar globalt i företaget. Den styrningen är inte anpassad efter dagens osäkerhet och den digital omställningen.

Generellt kan man säga att lean portfolio management går ut på att flytta över besluten från en centraliserad styrning till en decentraliserat beslutsprocess. Man överger även detaljerade projektplaner till förmån för buiness cases med enbart epics. Milstolpe-planer ersätts av agila planer och estimat.

Läs mer om SAFe

Hur implementerar man?

Kurser i SAFe

Informator

DF Kompetens

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här